Taxi Bratislava Nonstop
Platba kartou v každom vozidle taxi Bratislava

Platba kartou v každom vozidle

 

02 16/202

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 15. apríl 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

SGS s.r.o s.r.o
Švabinského 18
Slovensko
E -mail: taxikbratislava@gmail.com
Telefónne číslo: +421903406711
IČ DPH: SK2020355348

Právny zástupca (zástupcovia) SGS s.r.o s.r.o:

Michaela Hrivňáková

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Mestský súd Bratislava III pod licenciou alebo registračným číslom:

10228/B

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

6 638,783775